BEIRATKOZÁS 


             Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere a  7/ 2020.(III.25.) EMMI határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról.

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beiratni, akkor az erre irányuló szándékának bejelentését- a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különös indokolt esetben szeméyesen- az általa választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja.

b) a kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodánk a beiratkozást április 2. és április 20. között tartja.    8-16. óráig.
A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítjük a  beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást telefonos és e-mailben történő egyeztetés alapján. A koravírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a beíratást az egyik szülő/gondviselő (egy személy) az egyeztetett időpontban teheti meg. 
A szükséges dokumentumok, amelyeket a beíratkozáskor be kell mutatni:
1. a szülő személyi igazolványa
2. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. a gyermek, valamint a szülők lakcímkártyája
4. a gyermek TAJ kártyája
5. a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvéleménye, orvosi igazolása
6.a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata
7. mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, a közös felügyelet gyakorlásáról
8. elvált szülők esetében a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum
9. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, munkáltatói, illetve kereseti igazolás, továbbá a szülőknek igazolni kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén ( NKt. 92.§)
10. gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen.

  A gyermek felvételéről legkésőbb április 20-ig döntés születik, melyről írásban értesítem a szülőket.


                                                                                                                                                                                                 Tisztelettel: Vass Emese
                                                                                                                                                                                                              intézményegység-vezető